TAKAISIN

MIKÄLI HALUATTE PÄÄSTÄ EROON LINTUIHIN LIITTYVÄSTÄ TUHOLAISONGELMASTANNE, OTTAKAA YHTEYTTÄ MEIHIN. ME HOIDAMME SEN!

Linnut

Lintujen torjunta on usein haastavaa ja aikaa vievää. Kohteet ja ympäristöt ovat aina hieman erilaisia, joten yksi ja sama menetelmä ei toimi kaikissa olosuhteissa yhtä hyvin. Näin jokaiseen kohteeseen tuleekin tehdä aina yksilöllinen torjuntasuunnitelmansa, jossa valitaan oikeat torjuntakeinot juuri niille lintulajeille, jotka ovat ongelmana juuri kyseisessä kohteessa. Suurin osa Suomessa elävistä linnuista on kuitenkin rauhoitettuja, joten eritoten luonnonsuojelu- ja metsästyslaki asettavat rajoituksia lintujen torjuntaan.

Lintujen torjuntaan on kuitenkin hyvin monenlaisia keinoja, joita me Antitecissä yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaniemme kanssa jatkuvasti kehitämme.

Ennaltaehkäisevä torjunta:

Lintujen torjunta

Tilojen (esim. varastot ja ullakot) ovia ja rakoja tiivistämällä pyritään estämään lintujen pääsy tiloihin.

Mikäli lintujen oleskelu tai lentäminen haittaa teitä, ottakaa yhteyttä meihin. Me hoidamme sen!

Lintujen torjunta
Tuligeeli
Tuligeeli asennettu
Lintupiikit
Eagle Eye lintukarkoitin
Elävänä pyydystävä lintuansa
Lintujen torjunta
Lintujen torjunta
Tuligeeli
Tuligeeli
Tuligeeli asennettu
Tuligeeli asennettu
Lintupiikit
Lintupiikit
Eagle Eye lintukarkoitin
Eagle Eye lintukarkoitin
Elävänä pyydystävä lintuansa
Elävänä pyydystävä lintuansa
Lintujen karkoittimia Antitecilta

Lintujen karkoitteet

Erilaisilla karkoittimilla (esim. ääneen, laseriin, liikkeeseen ja ”dummy-petoon” perustuvat) voidaan ohjata lintujen lentoreittejä ohi kriittisten paikkojen.

Voice repeller for birdsDummy peto lintukarkoittimena

Lintukarkoitteeksi luokitellaan myös strategisille paikoille asennettavat ja hyvin huomaamattomat (korkeus vain 8 mm) BirdFree -tuligeelit. Ohilentävät linnut näkevät UV-valon jonka takia BirdFree™ lautaset näyttävät niiden silmiin tulelta. Tämä linnulle täysin harmiton ilmiö estää tehokkaasti lintujen lentelyä ja oleskelua alueella. Tuligeelejä löytyy asennettuna muun muassa Helsingin päärautatieasemalta, jossa ne ovat tehokkaasti estäneet pulujen oleskelua.

Tuligeeli

Mekaanista lintutorjuntaa Antitecilta

Lintuesteet

Erilaisilla mekaanisilla lintuesteillä (piikkilevyt, metallilangat ja -verkot) voidaan vaikeuttaa esimerkiksi lintujen istuskelua strategisilla paikoilla ja siten estää pitkäaikaisen istuskelun väistämättömiä seuraamuksia esimerkiksi ulostelua.

Lintupiikit mekaanisena esteenä

Lintuansoja ja loukkuja Antitecilta

Lintujen pyydystys

Erilaisilla loukuilla ja ansoilla voidaan myös pyydystää esim. pikkulintuja.

Elävänä pyydystävä lintuloukku tai -ansa

Lintu houkutellaan ansaan sopivan ruoan avulla. Näin lintu saadaan pyydystettyä vahingoittamatta sitä lainkaan.

HUOM! Vaikka lintuja karkottavia ja istuskelua estäviä tuotteita on melko helposti saatavilla, eivät ne välttämättä toimi odotusten mukaisesti, mikäli lintujen torjuntaa ei ole kunnolla suunniteltu kokonaisuutena ammattilaisten voimin.

Mikäli lintujen oleskelu tai lentäminen haittaa teitä, ottakaa yhteyttä meihin eli lintutorjunnan ammattilaisiin. Me hoidamme sen!