Tuholaistorjunta

Tuholaistorjunta

Tuholaistorjunta tarkoittaa ammattimaisia ja järjestelmällisen suunniteltuja toimenpiteitä kohteessa jo havaittujen tuhoeläinten tai -eliöiden määrän vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle tietyllä alueella.

Eläinlaji määritellään yleisesti tuholaiseksi (tuho- tai haittaeläimeksi) silloin kun se joko

  • uhkaa ympäristöä, ihmisten ja/tai kotieläinten terveyttä ja/tai turvallisuutta joko suoraan tai epäsuoraan
  • aiheuttaa merkittävää haittaa ja/tai tuhoa ihmisille, heidän omaisuudelleen tai kotieläimilleen
  • eläinlajia esiintyy ympäristössä haittaa aiheuttavissa määrin

Tuholaisten määrän vähentäminen tapahtuu joko ehkäisemällä tai torjumalla.

Ehkäiseminen tarkoittaa ympäristöolosuhteiden muuttamista sellaisiksi, että ne eivät joko sovi lainkaan tai eivät enää houkuttele tuholaisia.

Torjuminen taas tarkoittaa tuholaisten (tuho- tai haittaeläinten) poistamista tai tuhoamista joko hyväksyttyjä biosidejä (kemiallinen torjunta) tai muita asianmukaisia toimenpiteitä (esimerkiksi mekaaninen, biologinen ja fysikaalinen torjunta, säteilytys tai feromonit) hyväksi käyttäen. Kansan suussa, biosidien käyttöä kutsutaan yleensä nimellä "myrkytys" tai "tuholaismyrkytys" vaikka näin asian laita ei oikeasti olekaan.

Meiltä saatte mm. monipuolisia ja laadukkaita tuhoeläinten torjuntaan liittyviä palveluita esimerkiksi:

Tietoa yleisimmistä Suomessa havaituista tuho- ja haittaeläimistä löydätte esimerkiksi kotisivujemme Tuholaiset -kohdasta. Eläimen nimen valitsemalla pääsette sivulle, jossa kuvaillaan tarkemmin sekä tuholainen että sen vaatimat torjuntatoimenpiteet.

Mikäli ette löydä sivuiltamme tietoa etsimästänne tuholaisesta, lähettäkää siitä kuva tai näyte meille. Kerromme siitä erittäin mielellämme lisää!

Ottakaa meihin myös yhteyttä, jotta ette vaan ainoastaan hävitä nyt näkyvää ongelmaa, vaan saatte myös tuholaiset poistettua kohteestanne pidemmäksikin aikaa. Olkaa huoleti, meiltä löytyy ratkaisu teidänkin tuholaisongelmaanne!