TAKAISIN

Kaasutukset

Tuholaistorjunnassa käytettävä menetelmä, jossa kaasutettavana oleva tila täytetään täysin kaasumaisilla torjunta-aineilla tai kaasutteilla. Aineiden tarkoituksena on joko tukehduttaa tai myrkyttää kaikki tilassa oleskelevat tuholaiset.

Kaasutus on tuholaistorjunnassa käytettävä menetelmä, jossa kaasutettavana oleva tila (esimerkiksi viljasiilo tai laivan kontti) täytetään täysin kaasumaisilla torjunta-aineilla tai kaasutteilla. Aineiden perimmäisenä tarkoituksena on joko tukehduttaa tai myrkyttää eli käytännössä tappaa kaikki tilassa oleskelevat tuholaiset ja haittaeläimet.

Toimenpide:

Kaasutus tapahtuu yleensä seuraavasti:

  1. Kaasutettavana oleva tila joko peitetään kokonaan (esim. PVC-muovilla) tai muuten tila (raot ja reiät) tiivistetään siten, että saadaan aikaan riittävän tiivis tila. Tila lukitaan (sinetöidään) ja merkitään tarvittavin varoitusmerkinnöin.
  2. Kaasutuksessa käytettävä aine (esim. fosfiini) vapautetaan tilaan.
  3. Vaikutusaikanaan (yleensä ainakin 7 päivää, riippuen käytettävästä aineesta ja ulkoilman lämpötilasta) aine suodattuu/siivilöityy koko tilaan tappaen samalla kaikki tilassa olevat elämänmuodot.
  4. Vaikutusajan jälkeen sinetti avataan ja tila tuuletetaan erittäin hyvin siten, että kaikki tilassa olevat myrkylliset kaasut pääsevät sieltä pois.
  5. Nyt kaasutuksessa ollut tila on täysin turvallinen ja samalla myös tuhoeläimetön.

Itse toimenpiteen aikana, kaasupitoisuutta mitataan jatkuvasti sekä ympäröivistä tiloista että myös tilan sisältä.

Kaasutuksessa oleva tila merkitään aina tarvittavin varoituslapuin. HUOM! Viljasiilot sekä ala- että yläpäästä. Varoituslappuun merkitään aika, jolloin tilan ilmatila on vaarallinen. Yleisesti sanoen se on vaarallinen juuri tuon yllä mainitun vaikutusajan.

Kaasutus on hengenvaarallinen toimenpide, koska kaasutuksessa käytettävät kemikaalit ovat myrkyllisiä lähes kaikille elämänmuodoille, myös ihmisille. Kaasuttajilta tarvitaankin siten riittävä osaaminen ja ammattitaito sekä myös viranomaisten siihen myöntämät todistukset.

Kaasutukset Suomessa:

Suomessa tehtävät kaasutukset tehdään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kasvinsuojeluosaston ylläpitämässä rekisterissä olevien tuotteiden avulla.

Gafta GTAS sertifiointi:

Olemme saavuttaneet kaasutuksen osalta (GTAS Fumigation Module) Gaftan GTAS sertifioinnin.

  • Gafta Trade Assurance Scheme (GTAS) soveltuu kaikille yrityksille, jotka toimivat kansainvälisessä syötävien viljatuotteiden kaupassa. Se käsittää kaikki kaupankäyntiin ja logistiikkaan liittyvät vaiheet alkaen tuotteen alkuperämaan maatilalta aina kuluttajan kotiin kohdemaassa. GTAS perustuu HACCP- järjestelmään ja on suunniteltu ylläpitämään kuluttajan luottamusta liittyen turvalliseen syötävän ruoan käsittelyyn ja jakeluun. GTAS auttaa yrityksiä noudattamaan EU:n ja Iso-Britannian lainsäädäntöä, ja mahdollistaa tuotteen koko tuotantoketjun jäljityksen, ylläpitäen näin mm. tuotteiden mainetta.

Referenssimme:

Olemme vuosien varrella tehneet useita viljakaasutuksia erilaisiin viljasiiloihin, tasovarastoihin, aluksiin ja kontteihin.

Viljasiilojen kaasutus tehdään meillä pellettityyppisellä kaasuaineella, joka annostellaan viljavirtaan siilon täytön yhteydessä. Kaasuaineen annostus tapahtuu yleensä käsin. Huolehdimme yhdessä viljavaraston henkilöstön kanssa myös siitä, että siilo on sopiva kaasutukseen. Tarvittaessa tiivistämme mahdolliset luukut ja raot kaasuvuotojen estämiseksi.

Olemme kaasuttaneet sekä 20 jalan (TEU) että 40/45 jalan (FEU) kontteja. Kaasutukseemme kuuluu myös kontin kunnon (silmämääräinen) tarkastus ja siitä raportointi sekä sinetöinti välittömästi toimenpiteemme jälkeen.

Tuotteemme:

Käytettävät kaasuvalmisteet ovat meillä pellettimuotoinen Degesch Phostoxin (aiemmin Detia GAS-EX-P) sekä levymuotoinen Degesch Plate. Molempien aineiden käyttöön on meillä Suomessa yksinoikeus.

Pellettimuotoisen tuotteen (Degesch Phostoxin) aktiivisena ainesosana on alumiinifosfiini (AlP). Levymuotoisen tuotteen (Degesch Plate) aktiivisena ainesosana on taas magnesiumfosfiini (Mg3P2). Ilmatiiviissä pakkauksessa on vain yksi kova pahvinen levy.

Lopuksi:

Kaasutus on toimenpiteenä hyvin turvallinen kun se tehdään ammattihenkilöstön toteuttamana hyvässä yhteistyössä esimerkiksi viljavaraston/laivan henkilöstön kanssa.

Mikäli tarvitsette tuotteillenne kaasutuskäsittelyä tai haluatte lisätietoja siitä, ottakaa yhteyttä meihin. Kerromme erittäin mielellämme lisää!

Laivan viljaruuman kaasutus käynnissä
Pellettimuotoinen tuote kaasutuksessa
Levymuotoinen tuote kaasutuksessa
Gaftan hyväksymää kaasutuspalvelua
Antitecin kaasutuksen varoitustarra
Laivan viljaruuman kaasutus käynnissä
Laivan viljaruuman kaasutus käynnissä
Pellettimuotoinen tuote kaasutuksessa
Pellettimuotoinen tuote kaasutuksessa
Levymuotoinen tuote kaasutuksessa
Levymuotoinen tuote kaasutuksessa
Gaftan hyväksymää kaasutuspalvelua
Gaftan hyväksymää kaasutuspalvelua
Antitecin kaasutuksen varoitustarra
Antitecin kaasutuksen varoitustarra